Customer Service Officer
  ไม่ระบุ     |      Service

Others
ไม่ระบุ

วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาโยธา , ก่อสร้าง , ไฟฟ้า


มีประสบการณ์ ด้านงานก่อสร้าง งานไฟฟ้า อาคาร หรือ หมู่บ้านจัดสรร และการซ่อมบำรุงหลังการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ (After Sale Service)


สามารทำงาน 6 วันได้ และปฏิบัติงานประจำโครงการ เซ็นทริค สถานีติวานนท์


มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ